brambor.info: Vše, co jste chtěli vědět o bramborech

Současnost

V České republice se v současné době brambory pěstují v zemědělských podnicích na výměře téměř 30 000 ha. Při průměrném výnosu 23 t/ha to znamená, že celková hrubá produkce dosahuje 700 000 t.

Nejvyšší podíl ploch představují konzumní brambory, z toho konzumní rané (jsou na trhu od 15.5. do 30.7. a pěstují se v Polabí a na jižní Moravě) ) 3 163 ha a ostatní konzumní 18 500 ha (pochází nejvíce z Českomoravské vrchoviny). Dále se pěstují brambory určené pro zpracování na škrob, a to na ploše 4 216  ha a tzv. množitelské porosty, které produkují sadbu brambor, a to na ploše 4 005 ha (údaje roku 2008).

K tomu je však nutné přičíst podíl ploch tzv. samozásobitelů, zpravidla zahrádkářů, který se odhaduje kolem 8 000 ha.

Do celkové bilance je nutné počítat i dovozy ze zahraničí, protože na trhu nejsou jen brambory české provenience, ale na druhou stranu v posledních letech u nás převažuje vývoz brambor nad dovozem.
Celková spotřeba brambor na jednoho obyvatele ročně se odhaduje na 70 kg. Z toho připadá asi 15 % na výrobky z brambor (hranolky, lupínky, kaše) a zbytek představuje spotřebu brambor „ve slupce“.

Užitkové směry konzum a sadba podléhají přísným legislativním požadavkům, které najdete v legislativní sekci.